Podmínky zpracování důvěrných údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává Aleksandra Meshcheryakova, IČO: 061 27 258, se sídlem Lomená 301/44, Praha, 16200, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 6 (dále jen „my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, kdy jste uživatelem webových stránek findandwin.cz nebo pokud využíváte naše služby a účastníte se našich her.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání služeb přes naše webové stránky.

Jedná o tyto vaše údaje:
 1. jméno
 2. telefonní číslo a e-mail
 3. informace týkající se platební karty jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme, protože pro účely zpracování plateb používáme službu Global Payments)
 4. informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.).
Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu služeb a her, kterých se účastníte, případných výher, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

Používáme cookies a rozesíláme newslettery

Pro fungování webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části těchto informací, která se cookies věnuje.

Pokud jsme spolu uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@findandwin.cz Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat služby, které jste si u nás objednali, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech registrace do hry i smlouvy.

2. Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

Díky našemu oprávněnému zájmu můžeme pořizovat fotografie z našich her, a pokud tyto fotografie zachytí vaši podobiznu, jsme oprávněni je zveřejnit na internetových stránkách a stránkách na sociálních sítích. V případě, že si nepřejete být zachyceni na fotografiích, informujte nás prosím o tom. Zveřejněné fotografie nebudou dehonestující nebo vzbuzující posměch. Pokud si přejete odstranit jakoukoliv zveřejněnou fotografii, na které jste zachyceni, stačí nám napsat e-mail nebo nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí a my fotografii samozřejmě z webových stránek i sociálních sítí.

3. Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o objednání služeb přes webové stránky, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli uzavřít smlouvu, nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde. V případě, že si nepřejete dostávat naše newslettery, můžete tak učinit i proklikem v daném obchodním sdělení

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:
 1. po dobu trvání smlouvy mezi námi;
 2. po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
 3. po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
 4. po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Jak je to s cookies?

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Marketingové cookies umožňující např. remarketing na webových stránkách nepoužíváme

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje
 1. cookies
 2. IP adresa vašeho počítače.
Jaké cookies využíváme?
Cookies Proč je využíváme? Za jak dlouho je smažeme?
_ga
_gid
_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. 2 roky
24 hodin


Co nás k používání cookies opravňuje?

I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.

Jaká vám v souvislosti s cookies náleží práva?

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu Lomená 301/44, Praha, 16200. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho prohlížeče.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:
 1. služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 2. Global Payments Europe s.r.o., V Olšinách 80/626 100 00 Prague 10, The Czech Republic
Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@findandwin.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na info@findandwin.cz a my vám co nejdříve odpovíme.